Kratka zgodovina podjetja:

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993. Po ukinitvi družbe Vzdrževanje, ki je za potrebe Železarne Štore opravljala vsa vzdževalna dela in izdelavo rezervnih delov, je nastalo novo privatno podjetje Multi Movens d.o.o.  Večina zaposlenih kvalificiranih delavcev v novem podjetju je bila prestavljena  iz nekdanjega Vzdrževanja. Večji delež opreme in poslovne prostore v nekdanji hali za proizvodnjo traktorjev je podjetje sprva imelo v najemu. S širitvijo proizvodnje na zunanje trge, predvsem italijanske, nemške in avsrijske, se je povečevalo tudi število zaposlenih.

Leta 2002 se je celotno podjetje preselilo na novo lokacijo v lastne prostore z lastno opremo, kjer obratuje še danes.(nekdanji objekt kotlarne s pripadajočim zemljiščem cca. 3000 m²)
Podjetje danes zaposljuje 25 kvalificiranih delavcev z veliko delovnimi izkušnjami na področju izdelave strojne opreme in vzdrževanja le-te.

Vizija podjetja:

Kot majhno podjetje se zavedamo, da si lahko pridobimo in obdržimo zaupanje naših strank le z vrhunsko kvaliteto naše ponudbe, spoštovanjem željnih terminov, strokovnostjo naših sodelavcev in hitrim reagiranjem glede na potrebe trga ter konkurenčnimi cenami.

Splošni podatki: 
Ime podjetja:Multi Movens d.o.o.
Sedež podjetja:Železarska cesta 3
Kraj:Štore
Poštna številka:3220
Telefon:+386 3 780 59 20
Telefaks:+386 3 780 59 26
GSM:

+386 41 396 111   - g. Petrušič

+386 41 396 077   - g. Felc

E-pošta:External link opens in new tab or windowmultimovens@siol.net
ID številka:36090999
Matična številka:5618436
Registracija:Okrožno sodišče v Celju, št. vložka 1/02708/00
Osnovni kapital:11.517.714,00 SIT
TR:02232-0013040729 pri NLB d.d.
SWIFTLJBASI2X
Direktor:Boro Petrušič
Pomočnik direktorja:Ivan Felc, dipl.ing.
Tehnologija: 
Telefon:+386 3 780 59 22
Kontaktne osebe:Srečko Petrušič, Toni Klenovšek, Boro Petrušič
E-pošta:External link opens in new tab or windowboro.petrusic@siol.net
Komerciala: 
Telefon:+386 3 780 59 24
Kontaktne osebe:Cvetka Škornik
E-pošta:

External link opens in new tab or windowcvetka.skornik@siol.net

Delavnica: 
Telefon:

+386 3 780 59 27 

GSM:+386 41 994 417
Kontaktna oseba:Posl Vlado – delovodja